koninklijke fanfare Heindonk

IEVER MAAKT VOORUITGANG V.Z.W.

Heindonk

Het kabouterdorp Heindonk, 3.68 vierkante kilometer klein, ligt verborgen aan de oevers van de Rupel, veilig weggestopt tussen Hazewinkel en zeil- en surfvijver De Bocht, in de driehoek Mechelen - Boom - Willebroek. Het dorpje heeft steeds zijn charme behouden, ondanks de fusie met Willebroek in 1977 en de groeiende mondiale belangstelling voor het roeisportcentrum Hazewinkel. In 1320 vindt men de eerste vermelding in de vorm van "Heiendonc", en die naam betekent zoveel als "een hoogte die het einde van moerassige laagvlakten afboort, een kleine verhevenheid nabij een moeras".

De buitenwereld spreekt over "het eindeke van de wereld", "de pollepels", zoals de spotnaam voor Heindonkenaars luidt, hebben het (naar eigen zeggen terecht !) over het centrum van de wereld. In ieder geval bezit Heindonk, waar men de kerktoren binnenzet als het regent, een heel goede fanfare, wat niet niks is voor zo'n kleine maar hechte gemeenschap...

Andere verenigingen

KAV Heindonk
VK Heindonk
Hazewinkel Windsurfing Club
Copyright © 2010-2014 ievermaaktvooruitgang.be | website info en contact | aanmelden